தமிழ் பூச்செண்டு யின் அர்த்தம்

பூச்செண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அலங்காரமாகக் கட்டப்பட்ட மலர்த் தொகுப்பு.

    ‘மணமக்களின் கையில் பூச்செண்டு கொடுத்து வாழ்த்தினார்’