தமிழ் பூசுமஞ்சள் யின் அர்த்தம்

பூசுமஞ்சள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அரைத்து) முகத்தில் பூசிக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் மஞ்சள்; குண்டு மஞ்சள்.