தமிழ் பூஞ்சு யின் அர்த்தம்

பூஞ்சு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒட்டடை; நூலாம்படை.