தமிழ் பூட்டி யின் அர்த்தம்

பூட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (ஒருவருடைய) தாத்தாவின் தாய்.