தமிழ் பூதாக்கலம் யின் அர்த்தம்

பூதாக்கலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திருமணம் முடிந்ததும் மணமக்கள் முதன்முதலில் உண்ணும் உணவு.