தமிழ் பூதாகாரம் யின் அர்த்தம்

பூதாகாரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன