தமிழ் பூனைக்கண் யின் அர்த்தம்

பூனைக்கண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒருவருக்கு) சற்றுப் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் கருவிழி.