தமிழ் பூப்பு நீராட்டு விழா யின் அர்த்தம்

பூப்பு நீராட்டு விழா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூப்படைந்த பெண்ணுக்குச் செய்யும் சடங்கு.