தமிழ் பூர்வஜன்மம் யின் அர்த்தம்

பூர்வஜன்மம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முந்திய பிறவி.