தமிழ் பூரிதக் கரைசல் யின் அர்த்தம்

பூரிதக் கரைசல்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    சேர்க்கப்பட்ட பொருள் மேலும் கரைய முடியாத நிலையை அடைந்துவிட்ட கரைசல்.