தமிழ் பூரிதம் யின் அர்த்தம்

பூரிதம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு கரைசலில் ஒரு கரைபொருள் மேலும் கரைய முடியாத நிலை.