தமிழ் பெட்டி வண்டி யின் அர்த்தம்

பெட்டி வண்டி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வில்வண்டி; கூண்டுவண்டி.