தமிழ் பெண்டிர் யின் அர்த்தம்

பெண்டிர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெண்கள்.