தமிழ் பெண்டு யின் அர்த்தம்

பெண்டு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பெண்.

    ‘பெண்டுகள் இருக்கும் இடத்தில் உனக்கு என்ன வேலை?’