தமிழ் பெண்பாவம் யின் அர்த்தம்

பெண்பாவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண்ணுக்குச் செய்யும் தீமையால் விளைவதாக நம்பப்படும் பாவம்.