தமிழ் பெண்குறி யின் அர்த்தம்

பெண்குறி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண்ணின் இனப்பெருக்க உறுப்பு.