தமிழ் பெரியதனம் யின் அர்த்தம்

பெரியதனம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பெரிய மனிதத் தோரணை.

    ‘அண்ணன் எப்போதும் பெரியதனமாகப் பேசுவான்’