தமிழ் பெரியமனம் யின் அர்த்தம்

பெரியமனம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தாராளமாக உதவும், குற்றம்குறைகளைப் பெரிதுபடுத்தாத மனப்பாங்கு.