தமிழ் பெரிய ஆஸ்பத்திரி யின் அர்த்தம்

பெரிய ஆஸ்பத்திரி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு எல்லா மருத்துவப் பிரிவுகளும் கொண்ட (அரசு) மருத்துவமனை.