தமிழ் பெரிய புள்ளி யின் அர்த்தம்

பெரிய புள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செல்வாக்கு உள்ளவர்.