தமிழ் பெரிய மனிதர் யின் அர்த்தம்

பெரிய மனிதர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெரியவர்.