தமிழ் பெரிய முள் யின் அர்த்தம்

பெரிய முள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கடிகாரத்தில்) நிமிடத்தைக் காட்டும் முள்.