தமிழ் பெரும்போகம் யின் அர்த்தம்

பெரும்போகம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நீண்ட காலப் பயிர்.

    ‘பாசன வசதி இருந்தால்தான் பெரும்போகம் பயிரிடலாம்’