தமிழ் பெருமானார் யின் அர்த்தம்

பெருமானார்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    முகமது நபி.

    ‘பெருமானார் காட்டிய பாதையில் நடப்போம்’