தமிழ் பெருமாள் யின் அர்த்தம்

பெருமாள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திருமால்.