தமிழ் பெற்றோர் யின் அர்த்தம்

பெற்றோர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒருவரின்) தாயையும் தந்தையையும் சேர்த்துக் குறிக்கும் சொல்.