தமிழ் பொக்குள்கொடி யின் அர்த்தம்

பொக்குள்கொடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தொப்புள்கொடி.

    ‘பொக்குள்கொடி உறவு என்றைக்கும் விட்டுப்போய்விடுமா?’