தமிழ் பொச்சுமட்டை யின் அர்த்தம்

பொச்சுமட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய் மட்டை.