தமிழ் பொது மேலாளர் யின் அர்த்தம்

பொது மேலாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை, நிறுவனம் போன்றவற்றின் ஒட்டுமொத்தச் செயல்பாடுகளுக்கும் பொறுப்புடைய தலைமை அதிகாரி.