தமிழ் பொன்னரளி யின் அர்த்தம்

பொன்னரளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மஞ்சள் நிறப் பூக்களைக் கொண்ட ஒரு வகை அரளிச் செடி.