தமிழ் பொன்னுக்குவீங்கி யின் அர்த்தம்

பொன்னுக்குவீங்கி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அம்மைக்கட்டு.