தமிழ் பொம்பளை யின் அர்த்தம்

பொம்பளை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மணப்பெண்.

    ‘பொம்பளை, மாப்பிள்ளை ஊருக்குக் கிளம்பிவிட்டார்களா?’