தமிழ் பொய்க்குரல் யின் அர்த்தம்

பொய்க்குரல்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    கள்ளத் தொண்டை.