தமிழ் பொய்ப்பல் யின் அர்த்தம்

பொய்ப்பல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பல் இல்லாதவருக்கு அல்லது பல்லை இழந்தவருக்குப் பொருத்தப்படும்) உண்மையான பல்லைப் போன்று தயாரிக்கப்பட்ட பல்.

    ‘தாத்தா தூங்கும்போது பொய்ப்பல்லைக் கழற்றிவிட்டுத்தான் தூங்குவார்’