தமிழ் பொருட்காட்சி யின் அர்த்தம்

பொருட்காட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொதுமக்கள் பார்வையிடவும் வாங்கவும் ஏற்ற வகையில் பொருள்களைப் பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்தி (சில நாட்கள் அல்லது மாதங்கள்) நடக்கும் நிகழ்ச்சி.