தமிழ் பொருபொருப்பு யின் அர்த்தம்

பொருபொருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொரமொரப்பு.