தமிழ் பொருள்முதல்வாதம் யின் அர்த்தம்

பொருள்முதல்வாதம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    உலகாயதம்.