தமிழ் பொருளாளர் யின் அர்த்தம்

பொருளாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஓர் அமைப்பின்) நிதி நிர்வாகத்துக்குப் பொறுப்பு வகிப்பவர்.