தமிழ் பொற்கொல்லன் யின் அர்த்தம்

பொற்கொல்லன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தங்கத்தினால் நகை முதலியவை செய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்.