தமிழ் பௌத்திரன் யின் அர்த்தம்

பௌத்திரன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (மகன் வழி) பேரன்.