தமிழ் பௌத்திரி யின் அர்த்தம்

பௌத்திரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (மகன் வழி) பேத்தி.