தமிழ் பௌதிகம் யின் அர்த்தம்

பௌதிகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இயற்பியல்.