தமிழ் பேச்சு யின் அர்த்தம்

பேச்சு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பேசுதல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 1.1 பேசும் திறன்

   ‘குழந்தைக்கு இன்னும் பேச்சு வரவில்லை’
   ‘பக்கவாத நோய்க்குப் பிறகு அவருடைய பேச்சு பாதிக்கப்பட்டது’

  2. 1.2 (குறிப்பிட்ட விஷயத்தை) பேசும் செயல்

   ‘அவர்களுடைய பேச்சு எனக்குப் புரியவில்லை’
   ‘‘இது என்ன அபசகுனமான பேச்சு?’ என்று கண்டித்தார்’
   ‘இதில் வெற்றி தோல்வி என்ற பேச்சே இல்லை’
   ‘பணமாவது, நான் கொடுக்கிறதாவது. அந்தப் பேச்சுக்கே இடமில்லை’

  3. 1.3 (பரபரப்பாகவும் பரவலாகவும் ஒன்றைப் பற்றி) ஒருவருக்கொருவர் அல்லது பலர் பேசிக்கொள்ளும் செயல்; (ஒன்றைப் பற்றிப் பலரும்) ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக்கொள்வது

   ‘அவர் வேலையை விட்டுவிடப்போவதாக ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது’
   ‘குடிதண்ணீரில் விஷம் கலந்திருப்பதாக ஊரெல்லாம் ஒரே பேச்சு’
   ‘அந்த வீட்டில் பேய் இருப்பதாக அந்தத் தெரு மக்களிடையே ஒரு பேச்சு இருக்கிறது’

  4. 1.4 இரண்டு பேர் அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்வது

   ‘எங்கள் பேச்சில் நீ குறுக்கிடாதே’

  5. 1.5 பேச்சுவார்த்தை

   ‘சமீபத்தில் செய்யப்பட்ட சட்டத் திருத்தம்பற்றிக் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குள் பேச்சு நடந்தது’
   ‘எல்லைப் பிரச்சினைகுறித்து இரு நாடுகளுக்கிடையே பேச்சு நடந்துவருகிறது’

  6. 1.6 உரை; சொற்பொழிவு

   ‘விழாவில் தலைவரின் பேச்சு மட்டும்தான் நன்றாக இருந்தது’
   ‘அந்தக் காலத்தில் பெரியார், அண்ணா பேச்சையெல்லாம் கேட்பதற்கு ரயிலேறி நாங்கள் போவோம்’

 • 2

  (பேசப்பட்டது தொடர்பான வழக்கு)

  1. 2.1 (ஒன்றைச் செய்வதாகக் கூறி ஒருவர் கொடுக்கும்) வாக்கு; (சொன்ன) சொல்

   ‘இப்படிப் பேச்சு மாறிவிட்டாயே!’
   ‘பேச்சைக் காப்பாற்ற முடியாதவன் படித்து என்ன லாபம்?’

  2. 2.2 (குறிப்பிட்ட ஒன்றைச் செய்வதாக ஒருவருக்கொருவர்) பேசிவைத்திருப்பது; (வாய்மொழியான) ஒப்பந்தம்

   ‘பாதிபாதிப் பணம் போட்டுத் தொழில் ஆரம்பிப்பதாகத்தான் எங்களுக்குள் பேச்சு’
   ‘மாமாவுக்குத்தான் அக்காவைக் கொடுப்பது என்று ஒரு பேச்சு இருந்தது’

  3. 2.3பேச்சு வழக்கு அறிவுரை; யோசனை; புத்திமதி

   ‘என் பேச்சைக் கேட்டு நடந்திருந்தால் இந்தத் தவறெல்லாம் நடந்திருக்காது!’
   ‘உன் பேச்சைக் கேட்டு மோசம்போனோம்’
   ‘அம்மா பேச்சை நான் எப்போதுமே தட்ட மாட்டேன்’
   ‘தலைவர் பேச்சை மதித்து அவர் வழியில் நடப்போம்’

  4. 2.4 திட்டு

   ‘‘மேலதிகாரிகளிடம் பேச்சு வாங்கியதுதான் மிச்சம்’ என்று அலுத்துக்கொண்டான்’