தமிழ் பேனா யின் அர்த்தம்

பேனா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எழுதுதல், வரைதல் போன்றவற்றுக்குப் பயன்படும், மை நிரப்பப்பட்ட சாதனம்.