தமிழ் பேயன் யின் அர்த்தம்

பேயன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தடித்த தோலை உடைய ஒரு வகை வாழைப்பழம்/அந்த பழத்தைத் தரும் வாழை மரம்.

தமிழ் பேயன் யின் அர்த்தம்

பேயன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கிறுக்கன்.

    ‘பேயன்மாதிரி பேசுகிறான்’