தமிழ் பேயோட்டி யின் அர்த்தம்

பேயோட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பேயை ஓட்டும் மந்திரவாதி.