தமிழ் பேரண்டம் யின் அர்த்தம்

பேரண்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிரபஞ்சம்.