தமிழ் பேரவைத் தலைவர் யின் அர்த்தம்

பேரவைத் தலைவர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு