தமிழ் பேராசிரியர் யின் அர்த்தம்

பேராசிரியர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பல்கலைக்கழகம், கல்லூரி ஆகியவற்றில்) உயர்நிலைப் பதவி வகிக்கும் ஆசிரியர்.

    ‘என் அக்கா பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார்’