தமிழ் பேராயம் யின் அர்த்தம்

பேராயம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பல மறைமாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பேராயரின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி.